copail

WELCOME to copail

Fáilte romhat ach níl an suíomh críochnaithe.  Níl anseo ach triail á bhaint as seirbhísí myinfo.ie agus ba bheag an tairbhe as é a léamh mar atá sé anois. Brón orn faoi seo.

An Chopail

Ba bheag nach ndearna sé gáire nuair a thug sé faoi deara an grinndearcadh a bhí dhá dhéanamh ag an bhfear eile air , ach ní dhearna . -- Tomás Ó Duinnshléibhe, Taidhgín
Ba bheag nach ndearna sí dearmad ! -- Muireann Ní Bhrolcháin, Dialann Chaoimhe
Sheiftigh sé cupla clár agus dornán tairní domh agus ba bheag nach ndearna mé cathaoir úr den tseancheann i gceathrú uaire . -- Seán Mac Meanman, An Dara Mám
Ba bheag nach ndearna mé dearmad ar phríomhghrá Lucy , i.e. Peter Calla-ghan ( Peter Gallagher ) . -- Anois, ANOIS
icci1223     

Ba bheag nach ndearna sé gáire nuair a thug sé faoi deara an grinndearcadh a bhí dhá dhéanamh ag an bhfear eile air , ach ní dhearna .
icci1326     Ba bheag nach ndearna sí dearmad !
itan0338     

Ba bheag nach ndearna mé dearmad ar phríomhghrá Lucy , i.e. Peter Calla-ghan ( Peter Gallagher ) .
itpt0241     Sheiftigh sé cupla clár agus dornán tairní domh agus ba bheag nach ndearna mé cathaoir úr den tseancheann i gceathrú uaire .


' Ba bheag nár athraigh Leonard a mhana go huile as sin amach . -- Anois, ANOIS
itan0693     ' Ba bheag nár athraigh Leonard a mhana go huile as sin amach .
Ba bheag nár dhúirt mé nach raibh mé chomh buailte go fóill agus go raibh mé réidh le pósadh . -- Seosamh Mac Grianna, DÁ mBÍODH RUBALL AR AN ÉAN
Fógraíodh leathuair go Logan - ceangail suas - agus ba bheag nár dhúirt mé dún suas . -- Colm Ó Ceallaigh, Deoir Ghoirt an Deoraí
Dúirt sí tuilleadh , agus dúirt mise tuilleadh ; ba bheag nár dhúirt mé nach raibh mé chomh buailte go fóill agus go raibh mé réidh le pósadh . -- Foilseacháin Oghma, Oghma 2
' Agus ba bheag nár dhúirt an Sagart Ó Gallchóir an chaint chéanna ag an scáthlán sin thoir Domhnach amháin tá mí ó shin . -- Séamus Ó Cnáimhsí, Comáradh Éigse Mhic Mheanmain
' Agus ba bheag nár dhúirt an Sagart Ó Gallchóir an chaint chéanna ag an scáthlán sin thoir Domhnach amháin tá mí ó shin . -- Seán Mac Meanman, An Dara Mám
Ba bheag nár dhúirt sé uaithi . -- Colm Ó Ceallaigh, Brídín an Dílleachta
Bhí cead aici é a shlíocadh agus a phógadh ach cúpla uair ar thriáil sí é a mhealladh isteach sheas a mháthair rompu agus ba bheag nár dhúirt : -- Colm Ó Ceallaigh, Brídín an Dílleachta
Agus ba bheag nár dhúirt sé leo gur chladhaireacht ba bhun le heagla bruíne is fola . -- Seán Mac Meanman, An Dara Mám
Ba bheag nár dhúirt mé nach é clár na fírinne a bhíonn ag lucht an bhéadáin , ach cheap mé gurbh fhearr dhom breith ar an abhainn sula dtéinn sa bhfuarlach - níor lig mé tada orm féin . -- Colm Ó Ceallaigh, Deoir Ghoirt an Deoraí
itci1206     Bhí cead aici é a shlíocadh agus a phógadh ach cúpla uair ar thriáil sí é a mhealladh isteach sheas a mháthair rompu agus ba bheag nár dhúirt :

 


itci1206     Ba bheag nár dhúirt sé uaithi .

 


itci1209     Ba bheag nár dhúirt mé nach é clár na fírinne a bhíonn ag lucht an bhéadáin , ach cheap mé gurbh fhearr dhom breith ar an abhainn sula dtéinn sa bhfuarlach - níor lig mé tada orm féin .
itci1209     

Fógraíodh leathuair go Logan - ceangail suas - agus ba bheag nár dhúirt mé dún suas .


itgm0103     Ba bheag nár dhúirt mé nach raibh mé chomh buailte go fóill agus go raibh mé réidh le pósadh .
itpt0184     Dúirt sí tuilleadh , agus dúirt mise tuilleadh ; ba bheag nár dhúirt mé nach raibh mé chomh buailte go fóill agus go raibh mé réidh le pósadh .
itpt0244     ' Agus ba bheag nár dhúirt an Sagart Ó Gallchóir an chaint chéanna ag an scáthlán sin thoir Domhnach amháin tá mí ó shin .
itpt0244     Agus ba bheag nár dhúirt sé leo gur chladhaireacht ba bhun le heagla bruíne is fola .
itpt0253     ' Agus ba bheag nár dhúirt an Sagart Ó Gallchóir an chaint chéanna ag an scáthlán sin thoir Domhnach amháin tá mí ó shin .

 

Ba bheag nár imigh mé de d' uireasa ! -- Tomás Mac Aodh Bhuí, Eachtra San Afraic
Is beag nár imigh Brídín an Phosta as a ciall le ríméad agus Máire chomh maith . -- Micheál Ó Ráighne, Deoir ón tSúil
Ba bheag nár imigh sé síos ar leath-ghlúin . -- Liam Hodder, Gal i mo Phíopa
icci1328     Ba bheag nár imigh mé de d' uireasa !
icco1016     Ba bheag nár imigh sé síos ar leath-ghlúin .
itci1210     Is beag nár imigh Brídín an Phosta as a ciall le ríméad agus Máire chomh maith .
Is beag nár iompaigh an churach nuair a sheas siad agus phóg siad a chéile . -- Pádraig Standún, Stigmata
Chomh searbh san , gurbh beag nár iompaigh a lí ar Fionn is ól corn ón tara fuarán . -- Seán Ó Caoimh, Litreacha ó Londain
icci1222     Is beag nár iompaigh an churach nuair a sheas siad agus phóg siad a chéile .
icxx0002     Chomh searbh san , gurbh beag nár iompaigh a lí ar Fionn is ól corn ón tara fuarán .

--cérbh é? cé----+--ba ---who was he? what was it? ----cc1a
--cérbh í? cé----+--ba ---who was she? what was it? ----cc1a
--cérbh iad? cé----+--ba ---who were they? what were they? ----cc1a
--cérbh eisean? cé----+--arbh ---who were they? what were those? ----cc1a
--b'álainn an lá é ---beautyful was the day, it was a beautyful day, the day it was beautyful ----cc1a
--ba bhreá an lá é ---fine was the day, it was a fine day, the day it was fine ----cc1a
--cé ab fhearr? ---who was best? ----cc1b
--cé ba chaptaen oraibh? ---who was your captain? ----cc1b
--an teach ba mhó ---the house that was biggest ----cc1b
--an bhean ab óige ---the woman who was youngest, the woman who would be youngest ----cc1b
--an rialtas ab fhearr ---the government that would be best, the government that was best ----cc1b
--an gasúr ab fhearr ---the boy that was best, the boy that would be best ----cc1b
--níor mhaith liom dul ---it was not good with me to go, I did not want to go ----cc2a
--níorbh í Máire í ---she was not Máire ----cc2a
--ar mhaith leat bheith saibhir? ---would you like to be rich? ----cc3a
--arbh fhearr leat fanacht? ---would you prefer to stay? ----cc3a
--nárbh fhearr leat fanacht? ---would you not prefer to stay? ----cc4a
--nár chóir duit imeacht? ---would you not be right to leave? was it not right of you to leave? ----cc4a
--nár thuig tú mé? ---did you not understand me? ----cc4a
Na hathruithe a bhfuil na réamhfhocail shímplí ina gcúis leo.
Is iad na réamhfhocail shimplí is cúis leis na hathruithe.
Na réamhfhocail shimplí agus na hathruithe.The simple prepositions and the changes that they cause
Is iad na réamhfhocail simplí ba chúis leis na hathruithe seo.It is the simple prepositions that caused the changes
na réamhfhocail simplí agus na hathruithe ba chúis leo.the simple prepositions and the changes that they cause
athruithe ab údar ag réamhfhocail simplí.changes that were caused by simple prepositions
athruithe is cúis le réamhfhocail simplí.changes caused by simple prepositions
athruithe ba chúis le réamhfhocail simplí.changes caused by simple prepositions
réamhfhocail simplí agus na athruithe is cúis leo.simple prepositions and the changes they cause
custaiméaraí agus na hearraí is maith leo.customers and the goods that they like
siopaeirí rialta agus na táirgí is fearr leo.regular shoppers and the products that they prefer
nár bhreá a bheith páirteach ann?.would it not be nice(breá) to be participating (páirteach) in it♂?
ar bhreá a bheith páirteach ann?.would it be great(breá) to participate(páirteach) in it♂?
ba bhreá a bheith páirteach ann.it would be nice (breá) to be participating (páirteach) in it♂
níor bhreá a bheith páirteach ann.it would not be great(breá) to participate(páirteach) in it♂
nárbh iontach a bheith páirteach ann?.would it not be great(iontach) to be participating (páirteach) in it♂?
arbh iontach a bheith páirteach ann?.would it be great(iontach) to participate(páirteach) in it♂?
b'iontach a bheith páirteach ann.it would be great (iontach) to be participating (páirteach) in it♂
níorbh iontach a bheith páirteach ann.it would not be great(iontach) to participate(páirteach) in it♂
--ní mé ---I am not ::r-pa
--ní fear maith é ---he is not a good man ::r-pa
--nach ea? ---is it not? ::c-pa
--an duine ar leis é ---the person who owns it ::r+fn
--aon duine arb eol dó an freagra ---anyone who knows the answer ::r+fn
--cé leis iad? cé----+--ar ---whose are these? whose are they? ::r+fn
--cér díobh tú? cé ar díobh tú? cé----+--ar ---who are you? ::r+fn
--cárb as duit? cá arb as duit? cá----+--arb ---where do you live? ::r+fn
--leabhar dar teideal Peig, de----+--ar ---a book entitled Peig ::r+fn
--fear darb ainm Pádraig, de----+--arb ---a man called Pádraig ::r+fn
--an áit inar mian liom cónaí, i----+--ar ---the place in which I long to live ::r+fn
--an áit inarb aoibhinn liom cónaí, i----+--arb ---the place I love to live in ::r+fn--leabhair inar suimiúil liom a léamh ---books that are interesting to me to read ::r+fn
--leabhair inar mian liom a léamh ---books that I wish to read ::r+fn
--rud nach fíor ---a thing that is not true ::r-fd
--níl a fhios agam an ea nó nach ea ---I do not know whether it is or not ::c+fe
--an gasúr is fearr ---the boy who is best ::r+fd
--an áit is deise ar domhan ---the place that is nicest in the world ::r+fd
--cé hé? %%cé is é? ---who is he? who is it? ::r+fd
--cá haois tú? %%cá is aois tú? ---what is your age? ::r+fd
--an baile is mó sa contae ---the town that is biggest in the county ----r+fd
--an lá is faide sa bhliain ---the longest day of the year ----r+fd
--an cabáiste is breátha sa tír ---the finest cabbage in the country ----r+fd
--cailín nach cuimhin léi mé ---a girl who does not remember me ::r-fn
--níl a fhios agam an ea nó nach ea ---I do not know whether it is or not ::c-fe
--deir sé gur maith an fear é ---he sais that the man is good ::r+fe
--deir sé gurb ea ---he sais that it is ::r+fe
--deir sé gurb é is cúis leis ---he sais that it is the cause of it ::r+fe
--deir sé gurb álainn an lá é ---he sais that the day is beautyful ::r+fe
--deir sé gurb amhlaidh atá an scéal ---he sais that the story is the same ::r+fe
--mura mian leat. mura----+--is ---unless you want ::r+fe
--murab é sin é, murab----+--is ---if that is not it, unless that is it ::r+fe
--is fear maith é ---he is a good man ::r+pa
--is mé. ---I am. ::r+pa
--más maith leat, má----+--is ---if you like ::r+pa
--ós tú atá ciontach, ó----+--is ---since it is you who is quilty ::r+pa
--an tusa Séamas? ---are you Séamas? ::c+pa
--an fíor sin? ---is that true? ::c+pa
--sílim nach fiú scilling é ---I think that it is not worth a shilling ::r-fe
--más má::+--is ::cpc
--ós ó::+--is ::cpc
--cá cá+is ----cpc
--cé cé+is ----cpc
--is oth le ---regret,aiféala a bheith ar
--is gnách le ---it is customary for ----cpe -----
--is gnách leo cuairt a thabhairt orainn ---they usually pay us a visit ----cpe -----
--níl sé chomh haigeanta is ba gnách leis ---he is not as cheerful as he used to be ----cpe -----
--ní hansa ---it is not difficult -to relate-. well,as a matter of fact. ----cpe -----
--is fuath liom é ---I hate it -----cp-,
--is breá liom ---I enjoy,I like
--ní mór duit ---you must
--is mithid
--séard,is éard,is é rud
--is éard a deir sé go ---what he sais is that
--is éard a bhí mé a rá go ---what I was saying was that
--ba éard a bhí mé a rá go ---what I was saying was that
--an éard a thit tú? ---was it that you fell?
--dá mba éard a chaillfí iad ---if they has (in fact) been lost -----NÓD479
--ní héard a roistear an olann ach is éard a spiontar í ---it is not that the wool is ripped but that it is teased
--séard é oideachas i ndáiríre ná aclaíocht na hintinne ---it is that education really is agility of the mind
Is beag nach dtáinig na deora leis oíche amháin fhómhair agus é ina sheasamh ag an fhuinneoig ag amharc ar an ghealaigh ag éirí . -- Séamus Ó Grianna, Cora Cinniúna
Ó , stop is beag nach dtáinig lagar orm . -- Conchúr Ó Giollagáin, Stairsheanchas Mhicil Chonraí Ón Máimín go Ráth Chairn
' Ach nuair a chonaic sé í ag leagan na dréimire suas , is dóigh gur dhúirt sé leis fhéin : ' bhuel , níl tada ansin , ' agus bhuail sé amach , agus is beag nach dtáinig lagar san am céanna uirthi . -- Conchúr Ó Giollagáin, Stairsheanchas Mhicil Chonraí Ón Máimín go Ráth Chairn
icci1425     ' Ach nuair a chonaic sé í ag leagan na dréimire suas , is dóigh gur dhúirt sé leis fhéin : ' bhuel , níl tada ansin , ' agus bhuail sé amach , agus is beag nach dtáinig lagar san am céanna uirthi .
icci1425     Ó , stop is beag nach dtáinig lagar orm .
itgm0060     Is beag nach dtáinig na deora leis oíche amháin fhómhair agus é ina sheasamh ag an fhuinneoig ag amharc ar an ghealaigh ag éirí .
Is beag nach bhfaca an múinteoir Claude agus é ag pramsáil . -- Jim O'Malley, André agus an Tarbh Iontach
Ba bheag nach bhfaca sé na tochailteoirí móra agus na casúir druileála ós comhair a dhá shúil arís ar mhéad cainte a rinne siad fán obair chrua faoi thalamh ón seacht ar maidin go dtí an seacht san oíche . -- Pádraig Ó Baoighill, Srathóg Feamnaí agus Scéalta Eile
icco1314     Ba bheag nach bhfaca sé na tochailteoirí móra agus na casúir druileála ós comhair a dhá shúil arís ar mhéad cainte a rinne siad fán obair chrua faoi thalamh ón seacht ar maidin go dtí an seacht san oíche .
icgm1056     Is beag nach bhfaca an múinteoir Claude agus é ag pramsáil .
Dá thairbhe sin , is beag nach bhfuair an tocht a tháinig uirthi a buaidh agus gur bhris sí anuas san amhrán . -- Lillis Ó Laoire, Ar Chreag i lár na Farraige
Ba bheag nach bhfuair a mháthair bás le scanradh nuair a thug míd isteach an doras é agus a chloigeann is a ghuaillí báite le fuil . -- Colm Mac Confhaola, Cogadh 'gus Cathú
Chríochnaigh sí ar bharr an chuntais i gConnacht / Uladh agus is beag nach bhfuair Marian Harkin , nach raibh san áireamh sa phobalbhreith , is beag nach bhfuair sí siúd an tríú suíochán . -- Lá, Lá
Chríochnaigh sí ar bharr an chuntais i gConnacht / Uladh agus is beag nach bhfuair Marian Harkin , nach raibh san áireamh sa phobalbhreith , is beag nach bhfuair sí siúd an tríú suíochán . -- Lá, Lá
Trí seachtainí ó shin agus an Astráil ar a mbealach go dtí an limistéar seo is beag nach bhfuair na Pumas an ceann is fearr orthu . -- Foinse, Foinse
Is beag nach bhfuair mé codladh ar bith an oíche roimhré , agus nuair a d' éirigh liom titim i mo chodladh sa deireadh , mhúscail mé agus mé ag siúl as mo chodladh ar 3.00 am . -- www, NI EXEC - 6 Deireadh Fómhair 2000 CUIREANN AIRE COMHOIBRIÚ TRASTEORANN
Chuimhnigh sé ansin go raibh pionta lán fágtha ar an gcuntar aige sula ndeachaigh sé amach agus , le scéal fada a dhéanamh gearr , ní hé amháin go bhfuair sé an bóthar ach ba bheag nach bhfuair sé griosáil nuair a rug sé ar phionta le sáirsint as an Rinn Mhór . -- Liam Mac Con Iomaire, Breandán Ó hEithir Iomramh Aonair
Is beag nach bhfuair an Péine Albanach bás go hiomlán agus b' amhlaidh a tugadh isteach as Albain é arís sa seachtú haois deág agus a fásadh as síolta é . -- Dara Ó Conaola et al., Teicneolaíocht Ábhar - Adhmad don Teastas Sóisearach
icci1390     Dá thairbhe sin , is beag nach bhfuair an tocht a tháinig uirthi a buaidh agus gur bhris sí anuas san amhrán .
icci1431     Chuimhnigh sé ansin go raibh pionta lán fágtha ar an gcuntar aige sula ndeachaigh sé amach agus , le scéal fada a dhéanamh gearr , ní hé amháin go bhfuair sé an bóthar ach ba bheag nach bhfuair sé griosáil nuair a rug sé ar phionta le sáirsint as an Rinn Mhór .
icco1009     Ba bheag nach bhfuair a mháthair bás le scanradh nuair a thug míd isteach an doras é agus a chloigeann is a ghuaillí báite le fuil .
icfo0317     Trí seachtainí ó shin agus an Astráil ar a mbealach go dtí an limistéar seo is beag nach bhfuair na Pumas an ceann is fearr orthu .
icla1284     Chríochnaigh sí ar bharr an chuntais i gConnacht / Uladh agus is beag nach bhfuair Marian Harkin , nach raibh san áireamh sa phobalbhreith , is beag nach bhfuair sí siúd an tríú suíochán .
icla1284     Chríochnaigh sí ar bharr an chuntais i gConnacht / Uladh agus is beag nach bhfuair Marian Harkin , nach raibh san áireamh sa phobalbhreith , is beag nach bhfuair sí siúd an tríú suíochán .
itgm0119     Is beag nach bhfuair an Péine Albanach bás go hiomlán agus b' amhlaidh a tugadh isteach as Albain é arís sa seachtú haois deág agus a fásadh as síolta é .
iwx00528     Is beag nach bhfuair mé codladh ar bith an oíche roimhré , agus nuair a d' éirigh liom titim i mo chodladh sa deireadh , mhúscail mé agus mé ag siúl as mo chodladh ar 3.00 am .
A Dhia na Glóire , ba bheag nach ndeachaigh sé tríd an díon . -- Diarmaid Ó Gráinne, An Traimp
Is beag nach raibh dearmad déanta aici ar chomh hóg is a bhí sí . -- Pádraig Standún, Cíocras
Is beag nach mbeadh dearmad déanta aici cén fáth a raibh siad ann , go raibh Deaid imithe . -- Pádraig Standún, Cion Mná
Is beag nach raibh caitheamh i ndiaidh sheanbhean na traenach air . -- Pádraig Standún, Cion Mná
Ach ón gcaoi a raibh sé ag caint ar an bhfón is beag nach mbeidh mé in ann an Bord nua a roghnú mé féin . -- Pádraig Standún, Cion Mná
Is beag nach raibh an tsochraid thart sula raibh fhios aici é , daoine ag caint agus ag déanamh comhbhróin , rud le déanamh an t-am ar fad . -- Pádraig Standún, Cion Mná
Chiúnaigh Caomhán tar éis tamaill agus faoin am a raibh siad gar don teach , is beag nach raibh sé ina chodladh ar a gualainn , a lámha timpeall a muiníl . -- Pádraig Standún, Cion Mná
Is beag nach mbeadh sé chomh maith céanna as . -- Pádraig Standún, Cion Mná
' Ní rabhamar imithe dhá uair a chloig ach is beag nach raibh an t-arm glaoite amach aici dár gcuartú . -- Pádraig Standún, Cion Mná
' Is beag nach raibh díoscán le fiacla Bhridie . -- Pádraig Standún, Cion Mná
icci1203     A Dhia na Glóire , ba bheag nach ndeachaigh sé tríd an díon .
icci1207     ' Is beag nach raibh díoscán le fiacla Bhridie .


icci1207     

' Ní rabhamar imithe dhá uair a chloig ach is beag nach raibh an t-arm glaoite amach aici dár gcuartú .
icci1207     Cheartaigh sí í féin nuair a chuimhnigh sí gur beag nach raibh sé ina mhaidin lá arna mhárach cheana .
icci1207     Is beag nach raibh caitheamh i ndiaidh sheanbhean na traenach air .
icci1207     Is beag nach mbeadh dearmad déanta aici cén fáth a raibh siad ann , go raibh Deaid imithe .


icci1207     

Is beag nach raibh an tsochraid thart sula raibh fhios aici é , daoine ag caint agus ag déanamh comhbhróin , rud le déanamh an t-am ar fad .
icci1207     Chiúnaigh Caomhán tar éis tamaill agus faoin am a raibh siad gar don teach , is beag nach raibh sé ina chodladh ar a gualainn , a lámha timpeall a muiníl .


icci1207     Is beag nach mbeadh sé chomh maith céanna as .
icci1207     Ach ón gcaoi a raibh sé ag caint ar an bhfón is beag nach mbeidh mé in ann an Bord nua a roghnú mé féin .
icci1208     

Is beag nach raibh dearmad déanta aici ar chomh hóg is a bhí sí .


icci1208     Ach in imeacht na mblianta is beag nach raibh dearmad déanta aici air .
icci1208     

* * * Is beag nach raibh aiféal ar Threasa nuair a tháinig an chéad duine dá comhlóistéirí isteach .
icci1208     Is beag nach raibh chuile rud ceadaithe aige ar deireadh ach an gníomh féin .


icci1216     Báite ina smaointe féin , is beag nach raibh dearmad déanta aici ar an bhfear taobh istigh den chlaí go dtí gur labhair sé arís :

 


icci1216     Is beag nach ndeachaigh sí chomh fada le cuid de na tithe .
icci1216     ' Dá mbeadh cnámh droma ar bith iontu , mar a bhí i leithéide Mhic Éil nó an Chrócaigh i lár an chéid seo caite , is beag nach dtabharfainn féin aird orthu .
icci1216     Is beag nach raibh sé ag léimneach den leaba .
icci1216     Is beag nach raibh sé ag guí gur ag teacht chun cainte leis féin a bhí sí .

 


icci1216     

Ramhraigh an teanga ina bhéal nuair a chuimhnigh sé gur beag nach Diamhasla a bhí ina leithéid de smaoineamh .
Ba bheag nach ndeachaigh muintir na háite as a gcranna cumhachta nuair a dúirt Éamann go mbeadh an bua ag Éirinn , leis an ríméad a bhí orthu .
icci1223     

Ba bheag nach ndearna sé gáire nuair a thug sé faoi deara an grinndearcadh a bhí dhá dhéanamh ag an bhfear eile air , ach ní dhearna .
icci1223     

' Tá sé tugtha faoi deara agam , ' ar seisean le Peadar , ' gur beag nach ionann na hoidim atá agatsa agus na hoidim atá ag athair an fhir a tháinig anseo in éindí liomsa .
Ba bheag nár ith sé an t- éadach a raibh sé casta ann . -- Colm Ó Ceallaigh, Brídín an Dílleachta
Agus nuair a shamhluigh sí a dhul ar an mbus gur beag nár ith sé í . -- Máirtín Ó Cadhain, An Braon Broghach
' Ba bheag nár itheadar mé nuair a d' inis mé dóibh cad a bhí déanta , a Athair , ' is rinn sí gáire beag amaideach . -- Colm Mac Confhaola, Cogadh 'gus Cathú
Chuaigh mé isteach i mbosca 7 agus gan machnamh air , shuigh mé síos ar an taobh contráilte den bhosca agus ba bheag nár ith na coimeádóirí a bhí ag smúrthacht thart mé . -- Lá, Lá
Fírinne an scéil , a dhuine , ná go bhfuil cúrsaí na tíre seo imithe ó smacht le 10 mbliana anuas agus is beag fonn a bhí ar éinne faic a dhéanamh faoi agus dá ndéarfá tada faoi , is maith tapa a déarfaí leat do bhéal a dhúnadh agus aire a thabhairt do do ghnóthaí féin , mar a dúradh liomsa nuair a chuaigh mé ag cur comhairle a leasa ar scata ógánach , má b' fhíor dom , is beag nár ith siad na cluasa díom ach beidh a fhios acu fós é , nó is crua an cás é ! -- Lá, Lá
>> Tuilleadh
icco1009     ' Ba bheag nár itheadar mé nuair a d' inis mé dóibh cad a bhí déanta , a Athair , ' is rinn sí gáire beag amaideach .


icla0444     Chuaigh mé isteach i mbosca 7 agus gan machnamh air , shuigh mé síos ar an taobh contráilte den bhosca agus ba bheag nár ith na coimeádóirí a bhí ag smúrthacht thart mé .
icla1253     Fírinne an scéil , a dhuine , ná go bhfuil cúrsaí na tíre seo imithe ó smacht le 10 mbliana anuas agus is beag fonn a bhí ar éinne faic a dhéanamh faoi agus dá ndéarfá tada faoi , is maith tapa a déarfaí leat do bhéal a dhúnadh agus aire a thabhairt do do ghnóthaí féin , mar a dúradh liomsa nuair a chuaigh mé ag cur comhairle a leasa ar scata ógánach , má b' fhíor dom , is beag nár ith siad na cluasa díom ach beidh a fhios acu fós é , nó is crua an cás é !
itci1206     Ba bheag nár ith sé an t- éadach a raibh sé casta ann .
ixgm0002     Agus nuair a shamhluigh sí a dhul ar an mbus gur beag nár ith sé í .

 


Bhuail ceann acu Siubhán agus is beag nár leagadh í . -- Pádraig Standún, Na hAntraipeologicals
Is beag nár dhúirt mé chuile dhuine beo acu . -- Pádraig Standún, Cíocras
Is beag nár chreid sé na seandaoine nuair a thug siad ' Mac Dé ar talamh ' air . -- Pádraig Standún, Cíocras
Is beag nár thosaigh siad ag troid dá bharr . -- Pádraig Standún, Cíocras
Is beag nár mhaslaigh an sagart uair amháin é nuair a thug sé buidéal fuisce mar bhronntanas dó . -- Pádraig Standún, Na hAntraipeologicals
' Ná dearmad gur beag nár mharaigh tú do bhean . -- Pádraig Standún, Cion Mná
' Is beag nár scanraigh Bridie nuair a chuimhnigh sí ar céard a déarfadh sí dá gcuirfeadh duine de chairde Thatch ceist uirthi . -- Pádraig Standún, Cion Mná
' An méid sin ráite , chuir sí cor coise inti féin agus is beag nár thit sí féin agus Caomhán i mullach a chéile . -- Pádraig Standún, Cion Mná
Is beag nár éirigh sí amach as an leaba ' Sin é clog an dorais . -- Pádraig Standún, Cion Mná
Thuig sé go raibh an iomarca ar bord aige féin freisin nuair is beag nár bhuail sé taobh an Phorche ar an ngeata . -- Pádraig Standún, Na hAntraipeologicals
Is beag nár dódh ina bheatha é agus é sínte ar an gcreig , rósta in éadaí a bhí róthe . -- Pádraig Standún, Cíocras
' Is beag nár scanraigh Bridie nuair a chuimhnigh sí ar céard a déarfadh sí dá gcuirfeadh duine de chairde Thatch ceist uirthi .
icci1207     ' An méid sin ráite , chuir sí cor coise inti féin agus is beag nár thit sí féin agus Caomhán i mullach a chéile .
icci1207     

Is beag nár éirigh sí amach as an leaba ' Sin é clog an dorais .
icci1207     

' Ná dearmad gur beag nár mharaigh tú do bhean .
icci1208     Is beag nár thosaigh siad ag troid dá bharr .


icci1208     Is beag nár chreid sé na seandaoine nuair a thug siad ' Mac Dé ar talamh ' air .
icci1208     

Is beag nár dhúirt mé chuile dhuine beo acu .
icci1208     Is beag nár dódh ina bheatha é agus é sínte ar an gcreig , rósta in éadaí a bhí róthe .


icci1216     Is beag nár mhaslaigh an sagart uair amháin é nuair a thug sé buidéal fuisce mar bhronntanas dó .

 


icci1216     Bhuail ceann acu Siubhán agus is beag nár leagadh í .
icci1216     Thuig sé go raibh an iomarca ar bord aige féin freisin nuair is beag nár bhuail sé taobh an Phorche ar an ngeata .
icci1216     

' Is beag nár chríochnaigh sé ina throid ar ball .
icci1216     

' Is beag nár dhúirt .
icci1216     Is beag nár scanraigh sí ar fad nuair a dhúisigh sí san áit strainséarach .
icci1216     Is beag nár tháinig fís na hoíche roimhe , an rud a rinneadh uirthi fada an lá ó shin , ar ais .
icci1219     

Is beag nár scread sí : ' An bhfuil dreancaidí san árasán ?
icci1219     ' Is beag nár thit an píosa dealbhóireachta uathu , bhíodar sna trithí chomh mór sin .


icci1219     Is beag nár chaill sí a misneach uilig sna blianta sin tar éis dá pósadh titim as a chéile .
icci1221     ' Ba bheag nár thit Seán den chathaoir ar a raibh sé ina shuí .

 


icci1221     Ba bheag nár thit Bernice as a seasamh .

 


icci1223     Ba bheag nár thit an t-anam asam an lá cheana nuair a bhí na ceannaitheoirí eallaigh , agus muintir na tuaithe ag troid , agus ag bualadh a chéile le maidí .
icci1223     

' Nuair a bhíomar ag baint na móna an lá cheana , ' arsa Taidhgín , ' ba bheag nár bhain mé an oiread leat féin , agus beidh a mhalairt de phort agat i gceann cúpla bliain eile .
icci1223     

Ba bheag nár thit an t-anam as an bhfear bocht , agus níor chreid sé gur gabhar a bhí ann go dtí gur las sé an lampa beag , nuair a tháinig sé chuige féin .
icci1223     Ba bheag nár briseadh croí a mháthar boichte leis an nóta sin mar bhí an-chion aici ar Shéamas agus ba dhúthrachtach an buachaill é nuair a bheadh a athair i Sasana .
Is beag nár thosaigh siad ag troid dá bharr . -- Pádraig Standún, Cíocras
Tuigtear dúinn gur saghas ailse é seo a ghabh sé de dheasca an ama ' ar bhuail an buama niúcléach Dorchester , agus gur bheag nár thosaigh an tríú cogadh domhanda ' ( AD 69 ) suim bhlianta roimhe sin . -- Alan Titley, An tÚrscéal Gaeilge
icci1208     Is beag nár thosaigh siad ag troid dá bharr .


icit0005     Tuigtear dúinn gur saghas ailse é seo a ghabh sé de dheasca an ama ' ar bhuail an buama niúcléach Dorchester , agus gur bheag nár thosaigh an tríú cogadh domhanda ' ( AD 69 ) suim bhlianta roimhe sin .
is maith liom tae.I like tea
ní maith liom tae.I don't like tea,I do not like tea
an maith leat tae?.do you like tea?
nach maith leat tae?.don't you like tea?,do you not like tea?
an tae is maith leat.the tea that you like
an tae nach maith leat.the tea that you do not like,the tea you don't like
an tae is fearr.the tea that is best,the best tea
an tae nach fearr leat.the tea (that) you don't prefer
an cupán inar maith liom tae.the cup in which I like tea
nár mhaith leat dul?.would'nt you like to go?,Did you not want to go?
an bhean nár mhaith léi dul inné.the woman who did not like to go yesterday?
an cailín nár mhaith lena máthair dul inné.the girl whose mother did not want to go yesterday
an bia ba mhaith liom a ith,an bia gur mhaith liom ith.the food that I would like to eat
nach maith leat ithe?.do you not like eating?,dont you like eaing?
uaireanta is maith leat dul go dtí an áit.sometimes you like to go to the place

 

 

Contact details for Copail

Contact:Tadhg Mac Tulla
Address:

Clare
None
Ireland
Email:spoa@eircom.net

Direct Message

 

Fields with * are required fields


Create your free site on myinfo.ie

Page created and rendered - Cache bypassed [0.00553s]

Refresh: None